35 km
od Warszawy
1000 m2
Powierzchnia działki
40 m2 / 85 m2
Nowoczesne domy drewniane

Do Całowania jeden krok

Na pewno nie więcej niż 35 km. Taka odległość dzieli Warszawę od wsi Całowanie położonej w otoczeniu przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

To Ty wiesz najlepiej, czego teraz potrzebujesz – tętniącego życiem miasta czy ukojenia we wsi Całowanie. Mikrodomy w Całowaniu dają Ci możliwość znalezienia wytchnienia blisko natury – możesz tu wracać zawsze, kiedy tego potrzebujesz, choćby na kilka godzin.

Zobacz domy

Działki

Ogrody zaprojektowaliśmy z poszanowaniem zastanej roślinności. Wykorzystaliśmy gatunki naturalnie występujące na terenach torfowych, dzięki czemu projekt wpisuje się w klimat okolic Całowania.

Zobacz działki
Domy

Cechą charakterystyczną każdego domu są duże okna otwierające wnętrze na naturalne piękno terenu, dzięki czemu przestrzeń mieszkalna subtelnie przenika się z tarasem i ogrodem, stając się jego integralną częścią.

Nasadzenia

Rośliny spełniają trudne wymagania siedliska Całowanie. Dzięki zastosowaniu gatunków, które naturalnie występują na torfowiskach, udało się wyeksponować malowniczość terenu.

Okolica

Torfowisko Całowanie i Mazowiecki Park Krajobrazowy

Bagno Całowanie to największe torfowisko położone na Nizinie Mazowieckiej. Mokradła są objęte ochroną jako teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, a także stanowią obszar Natury 2000. Jest to torfowisko niskie zasilane wodami podziemnymi spływającymi ku pobliskiej dolinie Wisły.

Na Bagnie Całowanie występuje ponad 145 gatunków ptaków. Torfowisko zostało uznane za ptasią ostoję o randze europejskiej i jest obszarem specjalnej ochrony ujętym na Shadow List.

Pocałunek łowców reniferów

Na terenie Bagna Całowanie znajduje się ważne stanowisko archeologiczne. Na wydmie Pękatce odkryto liczne pozostałości po łowcach reniferów z okresu epoki lodowcowej, będące najstarszymi śladami osadnictwa na Mazowszu. W warstwie geologicznej wydmy znaleziono szczątki rogów reniferów poświadczające ich aktywność na tym terenie.

Zobacz okolicę

Na torfowisku Całowanie można zobaczyć bociana czarnego.

Wieś całowanie wizualizacja